+48 22 40 99 333 kontakt@questcm.pl

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z dnia 29.08.1997 r. (dalej „u.o.d.o.”), podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest: QUEST Change Managers Sp. z o.o. ul. Okopowa 56 lok. 40; 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000394823, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł, NIP 527-266-42-48; REGON 143233087.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu telefonicznego lub mailowego skontaktowania się z osobą wypełniającą formularz kontaktowy;

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

5. Administrator przetwarza następujące dane:

a) dane niezbędne do nawiązania kontaktu (w przypadku formularza kontaktowego):

i. imię i nazwisko;
ii. numer telefonu;
iii. adres elektroniczny (e-mail);

6. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki lub operatorowi płatności w celu wykonania usługi płatniczej. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić wykonanie przez Administratora czynności, o których mowa w ust. 3.

9. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.

10. Wskazanie adresu e-mail następuje w celu kontaktu przez Administratora z osobą wypełniającą formularz.

11. Administrator może zmienić niniejszą politykę prywatności w każdym czasie.

 

Cookies

12. Administrator, stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243), wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez odwiedzających stronę internetową („Użytkowników”) ze strony internetowej Administratora pod adresem https://akados.quest-cm.pl dalej „Serwis”.

13. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Pliki Cookies są przez Administratora wykorzystywane do:

a) przystosowania zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
b) tworzenia analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników w ramach narzędzia Google Analitics dostarczanego przez podmiot trzeci tj. Google Inc. W ramach narzędzia Google Analitics dane nie są kojarzone przez Administratora z danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane przez Google Inc. zgodnie z jej polityką prywatności dostępną jej stronach. Pliki cookies dostarczone przez Google Analitics są plikami podmiotu trzeciego. Użytkownik poza możliwościami ustawienia swojej przeglądarki internetowej może skorzystać z programu blokującego dostępnego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatek należy pobrać i zainstalować zgodnie z wytycznymi Google Inc.
c) celów dostosowywania treści marketingowych dla Użytkownika w ramach narzędzia Google AdWords dostarczanego przez podmiot trzeci tj. Google Inc. W ramach narzędzia Google Analitics dane nie są kojarzone przez Administratora z danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane przez Google Inc. zgodnie z jej polityką prywatności dostępną jej stronach.

14. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

15. Pliki cookie są dostępne dla Administratora. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane przez dostawcę usługi Google Analitics.

16. Pliki cookie i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

17. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej, dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookie mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

18. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL