+48 22 40 99 333 kontakt@questcm.pl

Dagmara Zielińsk

Trener AKADOS
Trener AKADOS - Dagmara Zielińska

Ekspert w zakresie psychologii przewodzenia i kierowania, relacji interpersonalnych i zarządzania czasem.

Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony psycholog, trener biznesu – od 1996 r. prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych i na różnych poziomach kompetencji, także treningi dla trenerów. Pasjonuje się zgłębianiem zasad działania ludzkiego umysłu i zastosowaniem tej wiedzy w biznesie. Zajmuje się problematyką rozwijania osobowości, zmiany myślenia i działania.

Realizowała (2002-2004) autorski program szkoleń finansowanych ze środków programu Unii Europejskiej Phare oraz ze środków budżetu państwa, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu PHARE 2000 SSG “Rozwój zasobów ludzkich – szkolenie dla pracowników MSP”. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem (w latach 1996 – 2002 była Dyrektorem w firmie medycznej).

Poczuj Moc Praktyki i Doświadczenia!

Znajdź warsztat dla siebie