+48 22 40 99 333 kontakt@questcm.pl

Michał Krzyżanowski

Trener AKADOS

Konsultant biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania finansami, controlingu i zarządzania ryzykiem.

Absolwent Zarządzania Biznesem na Wyższej Szkole Zarządzania – „The Polish Open University”. Doktorat – obronił w Szkole Głównej Handlowej na Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył też Business Administration na Thames Valley University.

Wieloletni Dyrektor finansowy i administracyjny w firmie WARBUD S.A., gdzie nadzorował działalność służb finansowych, prawnych, HR, informatycznych, ubezpieczeniowych i administracyjnych. Członek rad nadzorczych i zarządów wielu spółek, m. in. wiceprezes zarządu Warbud Beton, ABM Solid S.A., członek zarządów Bud-Inż. oraz Polonia Warszawa S.A., a także wiceprzewodniczący rady nadzorczej Invest-Park. Obszary eksperckie: rynki kapitałowe, wprowadzanie spółek na rynek papierów wartościowych i pozyskiwanie kapitałów, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz sprawozdań finansowych (IFRS), zarządzanie strategiczne, restrukturyzacja i transformacja organizacji, ocena projektów inwestycyjnych.

Prowadził warsztaty między innymi dla firm: Kromiss-Bis, Kazgod, Agro-Perfekt, Wimed, Zakład Rafineryjny Jasło, EK-KOM

Poczuj Moc Praktyki i Doświadczenia!

Znajdź warsztat dla siebie